Odolnost je velice důležitá schopnost

Odolnost nám pomáhá překonat negativní životní události. Vysvětlíme, proč je tato dovednost důležitá, a jak si ji můžete osvojit.

Odolnost je schopnost dobře se vyrovnat s údery osudu, jako je smrt nebo rozchod, aniž by došlo k dlouhodobému poškození duše. Odolní lidé zpracovávají krize rychleji než ostatní a obvykle jsou díky své odolnosti méně náchylní k duševním chorobám. Obecně lze schopnost rozvíjet – ale tento proces vyžaduje čas. 

Sedm pilířů odolnosti

Úroveň odolnosti člověka ovlivňuje sedm specifických osobnostních rysů. Odolnost ovlivňují následující osobnostní rysy a charakterové rysy (1):

Sebevědomí

Odolní lidé vědí, kdo jsou a co mohou dělat. Znají své přednosti a aktivně se snaží věci, které se jim nelíbí, měnit. Jejich sebevědomí jim pomáhá nacházet nové přístupy k řešení, což jim dodává velkou sebedůvěru.

Sebeovládání

Tato vlastnost vám umožňuje nereagovat nekontrolovaně a impulzivně na podněty, ale spíše opatrně a promyšleně. Pro ty, kteří mají kontrolu nad svým jednáním, není problém tzv. vzdání se uspokojení, což znamená, že se můžete vzdát okamžité odměny ve prospěch dosažení budoucích cílů.

Emoční stabilita

Základem odolnosti je schopnost ovlivňovat vlastní emoční svět a reflektovat emoce. Například stres a tlak lze vnímat méně jako zátěž a více jako výzvu. Termín můžete také nahradit emocionální zralostí.

Realismus

Stanovení cílů je dobré – pokud jsou tyto cíle realistické. Odolní lidé mají talent myslet dlouhodobě a stanovovat si realistické cíle. S negativními životními událostmi, jako je smrt blízkého člena rodiny, se dokážou vypořádat konstruktivněji, protože si dovolují svou bolest cítit, ale také se s ní vypořádat.

Optimismus

Nakonec je všechno dobré – a pokud není, tak ještě není konec. Takové optimistické přístupy pomáhají odolným lidem přijmout současnou negativní situaci a zároveň se stále pozitivně dívat do budoucnosti. To je chrání jak před obětí, tak před tím, aby se z něčeho obviňovali.

Společenská schopnost

Ti, kteří rádi hodně komunikují, jsou ochotnější získat pomoc, když nastanou potíže – a spoléhají na citlivé a důvěřivé partnery. Tento charakterový rys charakterizuje odolné lidi. Je pro ně také snadné vcítit se do druhých lidí a interpretovat jejich chování, což z nich dělá dobré vztahové partnery s vysokou úrovní odolnosti.

Síla analýzy

Kdo je odolný, může zkoumat příčiny krizí a úderů osudu, analyzovat je a vyvozovat závěry pro vlastní další chování. Najít alternativní řešení a nezaměřovat se na známé myšlenkové vzorce je pro tyto lidi jednodušší.

Dá se odolnosti naučit?

Odolnost se dá trénovat, protože lze změnit naši osobnost – i s ohledem na podstatné vlastnosti. Osobnost ovlivňuje to, jak vnímáme negativní životní události. To je důvod, proč dva lidé mohou na stejnou událost reagovat odlišně. 

Lze tedy usoudit, že odolnost se získává v dětství a ovlivňují a rozvíjí ji různé faktory. Pro posílení vlastní odolnosti je také důležité mít pozitivní zkušenosti s řešením krizí a negativních životních zkušeností – zde jsou opět zodpovědní rodiče. Dítě se musí naučit, že po těžkých časech bude zase dobře a že je na každém, aby do toho něčím přispěl.

Vzhledem k tomu, že život je neustálé vzestupy a pády, máme možnost pracovat na své odolnosti téměř každý den. 

Bez ohledu na to, jak vysoká je odolnost, žádný člověk není zcela imunní vůči každému neštěstí. Nakonec je asi důležité najít i zde dobrý střed. 

Zdroj: (1) www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9406923/, názory autora


Celkem 0 komentářů

Reklama

Tip na snídani

Více tipů

Vanilkové vafle

(40 hlasů)

Jarní snídaně s ředkvičkou

(23 hlasů)

Vaječná omeleta s lososem

(35 hlasů)

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat