Osvojte si dovednost v řízení času

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak vybudovat své dovednosti v oblasti řízení času, je začlenit osvědčené strategie řízení času do své každodenní rutiny. Tyto strategie vám pomohou nastavit si časové limity pro práci, dokončit jeden úkol po druhém a více se soustředit na daný den.

Kdo by netoužil mít více času?! Čas od času asi každý. Přitom stačí jen si den lépe zorganizovat. S tím vám mohou pomoci lepší dovednosti v řízení času.

Časový box

Timeboxing vám umožňuje rozdělit velké úkoly na dílčí úkoly, které pak splníte v rozumném čase. Každý úkol by měl mít svůj časový box, ne delší než tři hodiny. Po přestávce pak můžete vytvořit další tříhodinové časové pole. Rozdělením práce na dílčí úkoly se budete den po dni nebo týden po týdnu přibližovat k cíli.

Blokování času

Timeblocking je podobný timeboxingu, ale místo nastavení konkrétního časového limitu pro každý jednotlivý úkol blokujete konkrétní období vašeho kalendáře pro související úkoly. S plánováním práce s blokováním času efektivně rozdělíte pracovní týden do samostatných časových úseků, ve kterých můžete pracovat na projektech, komunikovat s kolegy, odpočívat nebo dokonce sportovat. 

Metoda Pomodoro

Podobně jako timeboxing a timeblocking vám metoda Pomodoro pomůže udělat práci v krátkém čase a mezitím si dělat přestávky. Strategie řízení času Pomodoro je zvláště užitečná pro sebeřízení, protože aktivně podporuje pravidelné přestávky, které jsou dobré pro vnitřní motivaci a duševní výkon. 

Eisenhowerův princip

Eisenhowerův princip je velmi oblíbená technika řízení času, protože vám umožňuje upřednostňovat úkoly na základě důležitosti a naléhavosti. 

Snězte žábu

Marka Twaina kdysi proslavil výrok: „Pokud je vaším úkolem sníst žábu, je nejlepší to udělat hned ráno.“ Tato strategie je zvláště užitečná, pokud chcete rozdělit svůj pracovní den na bloky času pro každodenní rutinní úkoly a prioritní úkoly. S metodou „Eat the Frog“ zajistíte, že nejdůležitější práci dne spolehlivě dokončíte. 

Paretův princip

Pokud jíst žábu jako první věc po ránu nezní lákavě, můžete dát přednost Paretově strategii řízení času. Paretův princip je opakem metody „sníst žábu“. Tato strategie vás vybízí, abyste nejprve pracovali na rychlých úkolech, abyste se mohli věnovat jiným činnostem s menším stresem a větší motivací.

Getting Things Done (GTD)

U metody „Getting Things Done“ (dodělání úkolů) je prvním krokem sepsání všech nadcházejících úkolů. Díky této technice si nemusíte neustále připomínat jednotlivé položky na vašem seznamu úkolů a můžete se tak plně soustředit na daný úkol. Poté, co si sepíšete vše, co musíte udělat, určete priority svých úkolů. Mohou to být například úkoly, které již byly dokončeny (a proto jdou do „koše“), úkoly, které chcete udělat někdy, ale ne teď (které budou přesunuty do projektu nebo složky na „později“) nebo také úkoly, které jsou závislé na jiných úkolech a tak dále. Nástroj by měl zachytit všechny detaily. Nyní je pouze vaším úkolem uvést práci do praxe.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7799745/ - celý článek


Celkem 0 komentářů

Reklama

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat