Život řízený potěšením

Hédonismus, který sahá až k filozofu Aristippovi, směřuje ke slasti a potěšení jako hlavnímu motivu lidského jednání. Co se můžeme z této starověké životní filozofie naučit dnes?

Termín „hédonismus“ pochází ze starověkého řeckého slova „hēdoné“, což znamená požitek, radost nebo chtíč. Obecně to znamená postoj k životu, který směřuje ke štěstí, požitku a radosti z okamžiku. Pro zakladatele hédonismu, filozofa Aristippa, bylo cestou ke štěstí následovat svůj chtíč (neboli „radost ze života“) a vyhýbat se jakémukoli utrpení a bolesti. Dnes je takový život řízený potěšením často spojován se sobectvím a vlastními zájmy – hedonisté jsou kritizováni za to, že příliš upřednostňují vlastní štěstí a málo přemýšlejí o utrpení jiných lidí a důsledcích jejich chování.

Ve skutečných filozofických termínech však hédonismus v žádném případě neznamená egoistický život a exces, ale pro mnohé představitele dokonce pravý opak. Známý hédonista Epikuros například odmítl myšlenku, že lidské potěšení by mělo být prožíváno donekonečna, a zastával se vždy zvážení důsledků svých činů.

Moderní hédonismus

I když je filozofické učení hédonismu staré mnoho tisíc let, lidská potřeba života plného štěstí a potěšení je důležitější než kdy jindy. Myšlenky z hédonistického učení proto můžeme přenést do našich životů i dnes.

Hledejte štěstí v maličkostech

Těžištěm hédonismu je hledání štěstí a chtíče. A podle Epicura to nelze najít ve velkých, materiálních věcech – ale je to snadno dostupné, když se naučíte nacházet radost v těch nejmenších věcech. Místo abychom běhali za svým domnělým štěstím v internetových obchodech a byli posedlí myšlenkou, že štěstí musí stát hodně peněz, měli bychom přemýšlet o svých potřebách a mírnit svůj konzum. Prostřednictvím "rozumného odříkání" můžeme trénovat oko na jednoduché a krásné věci: na lahodný šálek ranní kávy, krátký rozhovor se sousedem, ranní cvrlikání ptáků. 

Žijte tady a teď

Již raní hédonisté si byli vědomi skutečnosti, že náš život na této zemi je konečný. A právě z tohoto uvědomění si vyvinuli zvýšenou potřebu tohoto světa. Hédonisté chtějí optimálně využít svůj život, aby zažili maximum radosti ze života. Chtějí se ohlédnout za svým životem, až budou staří, a umět říct, že nepromarnili život, ale využili každou příležitost. Je také jasné, že ti, kdo uvíznou jen ve svých myšlenkách v minulosti nebo budoucnosti, promeškají nejkrásnější okamžiky v přítomnosti a jsou nešťastnější. Neustálé přemítání nám často brání v tom, abychom si opravdu užili přítomnost – více všímavosti v každodenním životě to může napravit. 

Zůstaňte věrní sami sobě

Stoupenci hédonismu se snaží prožívat maximální radost ze života a naplno využívat všechny příležitosti, které život nabízí: Hledají naplnění v práci, v přátelství a milostných vztazích, v každodenních činnostech i ve volném čase. Proto také pochopili, že toho mohou dosáhnout pouze tehdy, pokud zůstanou věrní sami sobě a svým vlastním zájmům, schopnostem a preferencím. Z dlouhodobého hlediska může být opravdu šťastný jen ten, kdo se nebude srovnávat a poměřovat s druhými. To neznamená, že požitkáři mohou jednat sobecky a nebrat ohled na ostatní, ale spíše to, že neustále přehodnocují své vlastní hodnoty a podle toho zvažují své činy.

Zdroj: www.en.wikipedia.org/wiki/Hedonism, názor autora


Celkem 0 komentářů

Reklama

Tip na snídani

Více tipů

Snídaně pro dva

(17 hlasů)

Kuskus se sušeným mangem

(17 hlasů)

Skvělá snídaně s jahodami

(20 hlasů)

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat