BMI není při hubnutí rozhodující

31.07.2023 | Hubnutí

Při své cestě k hubnutí už nejeden člověk narazil na zkratku BMI. Je to v podstatě takový ukazatel, jestli je člověk v normálu, co se týká tělesné hmotnosti. Závisí také na tělesné výšce a výsledkem je číslo, které ukazuje, v jaké kategorii se člověk nachází. Je tento ukazatel opravdu tak důležitý, nebo je lepší soustředit se na jiné ukazatele hubnutí?

Základní informace o BMI

Index tělesné hmotnosti je ukazatel, který se používá k určení, zda je člověk zdravý na základě jeho hmotnosti a výšky. Běžně se používá k identifikaci osob ohrožených určitými zdravotními problémy, jako je obezita nebo jiná související onemocnění. Výpočet BMI umožňuje posoudit zdravotní stav osoby a může pomoci při rozhodování o výživě, cvičení a regulaci hmotnosti. (1)

V podstatě je založen na jednoduchých matematických výpočtech. Chcete-li zjistit svůj BMI, vezměte svou hmotnost v kilogramech a vydělte ji svou výškou v metrech. Pokud například vážíte 80 kilogramů a měříte 1,7 metru, vaše BMI se vypočítá jako 27,52. (2)

Světová zdravotnická organizace definuje zdravé rozmezí BMI jako 18,5 až 24,9. Nicméně škála BMI sahá až k číslu 40, ale jedná se již o obezitu 3. stupně.  Existují však různé kategorie, které se používají k definování zdravého rozmezí BMI v závislosti na věku, pohlaví a etnické příslušnosti. Obecně platí, že pokud se osoba pohybuje mimo přijaté rozmezí BMI, je klasifikována jako osoba s nadváhou nebo obézní. Nadváha je definována jako BMI 25,0 až 29,9 a obezita jako BMI 30,0 a více. (3)

Aby bylo zajištěno přesné posouzení, je důležité při posuzování BMI brát v úvahu i další měření tělesného složení. Je třeba zohlednit faktory, jako je hustota svalstva a hustota kostí, protože výrazně ovlivňují výsledky. BMI také ne vždy přesně hodnotí určité skupiny obyvatel, jako jsou sportovci, těhotné ženy a starší lidé, protože jejich vyšší množství svalové hmoty nebo změněný tvar těla mohou výsledky zkreslit. (4)

Proč se na BMI tolik nezaměřovat?

BMI nezohledňuje celkový zdravotní stav člověka. To znamená, že někdo, kdo je podle BMI považován za člověka s "nadváhou", může být ve skutečnosti naprosto zdravý. Stejně tak někdo s BMI v "normálním" rozmezí může mít ve skutečnosti nediagnostikované zdravotní problémy. (5)

Navíc výpočet obvykle vychází z předpokladu, že každý člověk by se měl vejít do stejného "ideálního" váhového rozmezí, přestože se jeho velikost a postava mohou od ostatních značně lišit. Tento přístup nebere v úvahu různé faktory, které mohou přispívat k hmotnosti jednotlivce, a ztěžuje jednotlivcům dosažení vlastních cílů. (6)

BMI nevypovídá o tom, jak je člověk fit nebo jak je aktivní. Někdo s "normálním" BMI může mít méně svalové hmoty a nižší kardiovaskulární zdatnost než někdo s vyšším BMI. V konečném důsledku to znamená, že BMI není přesným měřítkem zdraví nebo úrovně kondice člověka. K BMI tedy raději přistupujte s rezervou a pokud si nejste jisti, jaký přístup k hubnutí zaujmout, raději se obraťte na trenéra a výživového poradce, který vám se vším poradí. (7)

Zdroje: (1-2) www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535456/, (3-7) www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8920809/


Celkem 0 komentářů

Reklama

Tip na večeři

Více tipů

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat